چهارشنبه ۲۷ شهریور, ۱۳۹۸

تجمع بزرگ عاشورائیان در کوی شهید صدوقی بندرامام خمینی(ره) برگزار شد