دوشنبه ۲۸ اسفند, ۱۳۹۶

فیلم سردار حمید اباذری جانشنین فرماندهی دانشگاه افسری امام حسین(ع) در محضر رهبر انقلاب اسلامی