پنج شنبه ۲۷ تیر, ۱۳۹۸

رونق تولید پتروشیمی امیرکبیر در شرایط تحریم