دوشنبه ۰۱ مرداد, ۱۳۹۷

فیلم سردار حمید اباذری جانشنین فرماندهی دانشگاه افسری امام حسین(ع) در محضر رهبر انقلاب اسلامی