دوشنبه ۲۷ آبان, ۱۳۹۸

سامانه پایش وعده مسئولان بندر امام خمینی(ره)

پایان دوره نمایندگی علی گلمرادی

پایان دوره نمایندگی علی گلمرادی نماینده مردم بندر امام خمینی(ره) در مجلس شورای اسلامی

وعده ها: شهرستان شدن بندر امام خمینی(ره)، استخدام نیروهای بومی در صنایع منطقه

{"animation":"smooth","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"0.9","backgroundcolor":"#313332","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#dd3333","is_hours":"0","hoursbackgroundcolor":"#1e73be","is_minutes":"0","minutesbackgroundcolor":"#81d742","is_seconds":"0","secondsbackgroundcolor":"#eeee22","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}

بیمارستان ۶۴ تختخوابی بندر امام خمینی(ره)

مسئولان وعده داده‌اند بیمارستان ۶۴ تختخوابی بندر امام خمینی(ره) واقع در انتهای کوی اباذر در مدت ۳ سال ساخته می‌شود.

تاریخ کلنگ زنی: ۱۳۹۷/۰۳/۰۱

مدت زمان اجرا: ۳ سال

سرمایه گذار: پتروشیمی نوید زر شیمی

{"animation":"smooth","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"0.9","backgroundcolor":"#313332","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#dd3333","is_hours":"0","hoursbackgroundcolor":"#1e73be","is_minutes":"0","minutesbackgroundcolor":"#81d742","is_seconds":"0","secondsbackgroundcolor":"#eeee22","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}

پروژه پل روگذر راه آهن “تقاطع غیرهمسطح”

پروژه تقاطع غیرهمسطح راه آهن بندر امام خمینی(ره) با سرمایه گذاری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

تاریخ کلنگ زنی: ۱۳۹۷/۰۲/۲۷

مدت زمان اجرا: ۱۵ ماه

سرمایه گذار: اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

{"animation":"smooth","circlewidth":"0.1","backgroundwidth":"0.9","backgroundcolor":"#313332","is_days":"1","daysbackgroundcolor":"#70e300","is_hours":"0","hoursbackgroundcolor":"#36b0e3","is_minutes":"0","minutesbackgroundcolor":"#75bf44","is_seconds":"0","secondsbackgroundcolor":"#66c5af","days_text":"\u0631\u0648\u0632","hours_text":"\u0633\u0627\u0639\u062a","minutes_text":"\u062f\u0642\u06cc\u0642\u0647","seconds_text":"\u062b\u0627\u0646\u06cc\u0647"}