جمعه ۱۵ آذر, ۱۳۹۸

رونق تولید پتروشیمی امیرکبیر در شرایط تحریم