پنج شنبه ۱۲ تیر, ۱۳۹۹

رونق تولید پتروشیمی امیرکبیر در شرایط تحریم