شنبه ۰۲ شهریور, ۱۳۹۸

رنج گرما خوزستان با تجربه یک هفته قطعی آب برای اهالی روستای ولی‌عصر بیشتر شد