سه شنبه ۳۰ مهر, ۱۳۹۸

با وجود تحریم‌ها، رتبه جهانی شرکت صنایع پتروشیمی خلیج‌فارس ۳ پله صعود داشته است